Nieuws voor leden

Terugkoppeling ledenvergadering 16 maart 2014

Terugkoppeling ledenvergadering 16 maart 2014

Author: Linda Groenewoud/donderdag 10 april 2014/Categories: Nieuws voor leden, april 2014

Er was een klein aantal leden en ouders uit de geledingen van onze orkesten aanwezig tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Het lijkt ons daarom wel handig om jullie via deze weg te informeren over de belangrijkste zaken die tijdens deze vergadering aan de orde zijn geweest.

Bestuurswijziging

Jan ter Borg en Ilse van Diepen beëindigen hun bestuursfuncties en Leo Boeding is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Het bestuur stelt voor met 5 personen verder te gaan. We willen dan wel meer met de commissies samenwerken om zo meer wisselwerking tussen leden en bestuur tot stand te brengen.

Bestuurssamenstelling 2014:

 • Voorzitter: Mark van Aarsen

 • Secretaris: Leo Boeding

 • Penningmeester: Arno Bril

 • Bestuurslid; orkestvertegenwoordiger: Linda Groenewoud

 • Bestuurslid; PR: Marga Boerkamp

  Commissies en werkgroepen

  Hieronder een overzicht van de commissies en werkgroepen.

 • Concertcommissie

 • 1. Leo Boeding (voorzitter vanaf 2010, zit nu 3 jaar in de 2e periode)

  2. Jan Harmsen (bibliothecaris, vast lid)

  3. Lute Hoekstra (dirigent, vast lid)

  4. Mark van Aarsen (lid, zit nu 3 jaar in de 4e periode)

  5. Karin Hekhuis (lid, zit nu 3 jaar in de 2e periode)

  Tineke van Aller is meewerkend lid.

  Folkert is verantwoordelijk voor de muziekkeuze van SlamCC en Young2C.

   

  COPR (Commissie Public Relations)

  1. Marga Boerkamp (voorzitter)

  2. Elsbeth ter Haar

  3. Linda Mast

  4. Mieke Bril

  Ondersteunend: Dennis Aanstoot  en Linda Groenewoud (websitebeheer)

   

  Ledenadministratie:

 • Henk Odink

   

  Actie werkgroep

  1. Jaap Reitsma (oud-papier)

  2. Henk Odink (Anjerfonds)

   

  Instrumentenbeheer

  1. Hout: Jaap Reitsma

  2. Koper: Henk Odink

  3. Slagwerk: Richard Ensing

   

  Activiteiten werkgroep

  1. Marike Lammers

  2. Rolf Jongedijk

   

  Young2C-vertegenwoordiger

  1. Anita de Groot en Karin van der Hoeven

  2.  Ilse van Diepen blijft wel mentor muziekschool

   

  SlamCC vertegenwoordiger

 • Kitty ter Braak

Jubilarissen

 • Carlijn van Emmerik, 12½ jaar
 • Marga Boerkamp, 14 jaar  (12 ½ jaar is administratief niet helemaal goed gegaan omdat ze er even tussenuit is geweest)
 • Jan ter Hofte, 60 jaar
 

Number of views (4540)

Tags: