Lid worden

Contributie Concordia per 1-4-2022

€ 24,00   per maand voor volwassenen
€ 16,90   per maand voor leden jonger dan 18 jaar en voor oudere leden die een volledige dagopleiding volgen

De contributiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Er geldt een kortingsregeling in geval van meerdere gezinsleden.

ACTIE  :
Voor nieuwe leerlingen die zich aanmelden voor 1 september geldt een kortingsregeling op de contributie in het eerste jaar en is er geen inschrijfgeld!
Neem contact op voor de kortingsactie met onderstaande contactpersoon.

Muzieklessen combineren met spelen in een orkest?
Als je lid wordt van muziekvereniging Concordia kun je muzieklessen op de muziekschool volgen tegen een gereduceerd tarief. Je betaalt dan contributie en krijgt dan een muziekinstrument in bruikleen.
Zie muziekschooltarieven : https://www.oyfo.nl/1498/kortingen-en-toeslagenregeling

Contributie leerlingen
Leerlingen die lid worden van Concordia en les nemen op de muziekschool, betalen het eerste jaar € 12,-- per maand, Dit is inclusief instrument. Ze hoeven geen inschrijfgeld te betalen.
Vanaf het tweede jaar is de contributie voor leerlingen tot 18 jaar het tarief zoals hierboven.

Instrumentenregeling
We hebben een  instrumentenregeling waarbij de mogelijkheid bestaat om een instrument van de vereniging in bruikleen te hebben. Op deze manier hoef je niet gelijk zelf te zorgen voor een instrument en je toch gewoon muziek kunt maken!

De vereniging zorgt voor de verzekering, het onderhoud en evt reparatie. Hier staat tegenover dat er, naast de reguliere contributie,  een bijdrage aan het onderhoudsfonds wordt gevraagd van € 5,-- voor volwassen leden. Nieuwe jeugdleden betalen geen extra bijdrage.

Een instrument in bruikleen is, na goedkeuring van het bestuur, over te nemen naar privé. Afhankelijk van het bedrag kan door middel van een zgn ‘huurkoop’ in periodes de aanschaf worden afbetaald. Gedurende de nader af te spreken periode zal maandelijks een bedrag aan aflossing en de € 5,-- voor volwassen leden aan het onderhoudsfonds moeten worden bijgedragen. Doet een dergelijke situatie zich voor, zullen we per geval op maat de afspraken maken en vastleggen. Nadat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, is de gebruiker eigenaar van het instrument.

Uiteraard blijft het ook mogelijk het gehele bedrag in 1 keer over te maken (en dus gelijk als gebruiker eigenaar te worden), zonder bijkomende kosten. Het bestuur moet nog steeds wel goedkeuring geven over het al dan niet overnemen van het instrument.

U kunt contact opnemen met Linda Groenewoud (bestuurslid)
06 27016741 of per e-mail   ledenadministratie@concordiahengelo.nl

Wil je lid worden, klik hier

Lesgeld Muziekschool
Jaarlijks vast te stellen door de Muziekschool