Vrienden van Concordia

Het kunnen beoefenen van onze muzikale hobby is mogelijk dankzij de jaarlijkse financiële steun van alle Concordia-vrienden. Zij zijn verenigd in de stichting "Vrienden van Concordia". De bijdragen van de vrienden worden gebruikt voor de aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten en concertkleding.

Vriend zijn van Concordia betekent dat u recht heeft op korting op de toegangsprijs van al onze concerten. Daarnaast organiseren wij speciaal voor onze vrienden een jaarlijks terugkerend evenement in de vorm van een revueavond of een bijzonder concert.

Voor een vrijwillige bijdrage van minimaal € 20 per jaar kunt u al lid worden van "Vrienden van Concordia" (voor 65+ers bedraagt de minimale jaarlijkse bijdrage € 12,50).

Rekening nummer NL11 INGB 0003 0936 37 tnv Stg Vrienden van Concordia.

Uw bijdrage maakt onze activiteiten mogelijk!

Om vriend te worden hoeft u alleen maar ons een mail te sturen met uw gegevens  naar:
vrienden@concordiahengelo.nl
Mocht u ons naast financiële steun ook op andere manieren willen helpen horen wij dat graag van u.
Wij kunnen altijd wel iemand gebruiken om achter de schermen mee te helpen.