Samenwerken met Armonia

Concordia en Armonia zijn per september 2015 gaan samenwerken. Young2C, het opleidingsorkest van Concordia is per september 2015 ingebed in de opleidingsstructuur van Armonia.
Dit betekent dat onze jeugdleden in één van de opleidingsorkesten van Armonia meespelen.  Door het samenvoegen verwachten de verenigingen de muzikale kwaliteit van de orkesten te verhogen en het speelplezier van de jeugdleden van beide verenigingen te vergroten.
De jeugdleden blijven lid van Concordia.

Concordia en Armonia hebben altijd geïnvesteerd in het opleiden van (jonge) muzikanten en vinden het van groot belang dat ook in de toekomst de opleiding van muzikanten blijft bestaan. De infrastructuur die Armonia heeft ontwikkeld past het best bij die gedeelde visie. Het Twents Jeugd Harmonie Orkest olv Kimmy Reef (TJHO, ca 80 leden) en het Armonia Studenten Orkest olv Bert Pfeiffer (ASO, ca 40 leden) bieden het hoogste muzikale niveau voor de jeugd. Het Startersorkest (Astor) olv Anne Marie ten Heggeler en het Leerlingenorkest (ALLO) olv Josje Visschedijk vormen daarbij het opleidingstraject voor het TJHO.

Om een goede communicatie en binding tussen de beide verenigingen te borgen maken de begeleiders van Young2C deel uit  van de jeugdorkestcommissie van Armonia en zal er een rechtstreekse lijn zijn tussen de bestuursvertegenwoordigers van beide verenigingen, waarmee tevens de bestuurlijke band wordt vormgegeven. Tevens is afgesproken dat jeugdorkesten tenminste één keer per jaar uitvoeringen zullen verzorgen in zowel Concordia als Armonia verenigingsverband.