Nieuws voor leden

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015

Author: Linda Groenewoud/zaterdag 17 januari 2015/Categories: Nieuws voor leden, januari 2015

Beste leden,

We zijn alweer in de derde week van het nieuwe jaar en weer volop bezig met de voorbereidingen van concerten en activiteiten. In deze nieuwsbrief kunnen jullie hier meer over lezen!

Workshop Young2C en SlammCCFlyer workshops

Op zondag 1 februari a.s. organiseren Young2C en SlamCC workshops. In de ochtend repeteren zij hiervoor. En natuurlijk maken ze er ook een gezellige dag van.

Alle leden van Concordia zijn uiteraard welkom, maar nog belangrijker: help hen om ’s middags een goed gevulde zaal te krijgen, door hiervoor in je eigen kring, familie, vrienden en bekenden en natuurlijk ook hun (of je eigen) kinderen hiervoor te enthousiasmeren.

 

 

 

Valentijnsconcert 2015

14 februari Eisinkzaal - Rabotheater

De voorbereidingen zijn in volle gang. Aan het programma wordt nog steeds gesleuteld. Zeker is dat Rolf Koster onze vocalist wordt die avond. Ook Young2C en SlamCC zullen die avond present zijn.

 

Kaartverkoop

Om een goed gevulde zaal te krijgen hebben we jullie hulp hard nodig!
Kaarten voor dit concert zijn vanaf 12 januari te bestellen en te betalen via de website:http://concordiahengelo.nl/
Kaarten liggen dan op naam klaar aan de kassa van het Rabotheater op 14 februari 2015 vanaf 19:00 uur.

Vanaf woensdag 21 januari kun je ook op de woensdagavonden tijdens de repetitie van het orkest bij Mieke Bril tegen contante betaling kaarten kopen. Je krijgt dan direct je kaarten mee.

De kaarten kosten € 14,-- voor volwassenen en € 5,-- voor jeugd tot 16 jaar.
Voor leden van Concordia die niet meespelen, ereleden en jeugd onder de 6 jaar is de toegang gratis.
Vrienden van Concordia betalen € 12,-- en krijgen hier apart bericht over.

 

Ledenvergadering 2015

De datum voor onze jaarlijks ledenvergadering hebben we vastgesteld op zondagavond 22 maart. Een uitnodiging met agenda hiervoor volgt zo spoedig mogelijk.

Vervolg Hangi Lauha

Op vrijdagmiddag 10 april a.s. krijgt ons project Hangi Lauha van vorig jaar een vervolg. We gaan dan de symfonie in de stadhuishal uitvoeren voor kinderen van basisscholen uit Hengelo. Folkert heeft hier in samenwerking met de scholen een educatief programma voor gemaakt.

DVD en CD Hangi Lauha

Op dit moment leggen we de laatste hand aan de opnames van ons concert van 6 september 2014, met natuurlijk Hangi Lauha als hoogtepunt. We kunnen jullie deze set aanbieden voor € 12,50. Wil je van deze aanbieding gebruik maken stuur dan voor 6 februari een mail naar margaboerkamp@gmail.com. Meldt bij onderwerp DVD Hangi Lauha en geef door hoeveel sets je wilt ontvangen. Graag ook duidelijk je naam vermelden en last but not least maak ook voor 6 februari het bedrag van je bestelling over op :
NL97 INGB 0003 7362 66  T.n.v Concordia Hengelo. Dan weten wij precies hoeveel sets dvd's en Cd's wij moeten bestellen.

 

Nieuwe leden

Wij zijn blij dat we weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Ze hebben al enige tijd mee gespeeld in het orkest en ons geholpen met de concerten. Gelukkig is ze dit zo goed bevallen dat ze nu ook officeel lid zijn en daar zijn wij blij mee.
Welkom Rob (trompet) en Rita (klarinet).

 

Nieuw beleidsplan

Over dit punt hebben jullie al een informatie brief gehad maar hierbij nogmaals de verkorte versie.

In 2010 heeft het toenmalige bestuur van Concordia al een eerste aanzet gedaan om tot een vernieuwd meerjaren beleidsplan te komen. Deze versie gaan we nu met het huidige bestuur als basis nemen en verder uitwerken.
Vandaar dat we ook hulp van buiten hebben ingeroepen van de SESAM academie (SEnioren en SAMenleving) Dit is een groep gepensioneerde mensen die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend in diverse bedrijfskundige, organisatorische en/of managementfuncties. Via een gecertificeerde opleiding op de SESAM academie zijn zij in staat verenigingen en vrijwilligersorganisaties te adviseren en te coachen op alle mogelijke vlakken tegen zeer lage kosten (kijk voor meer informatie over de sesamacademie op www.sesamacademie.nl ). De mogelijkheid deed zich voor om een aanvraag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds in te dienen voor een waardebon. Deze waardebon zou recht geven op gratis ondersteuning van de Sesam academie. De in september 2014 ingediende aanvraag is in oktober 2014 gehonoreerd.
Concreet betekent dit dat we 5 avonden gratis advies en coaching gaan krijgen van de Sesamacademie bij het opstellen van het meerjaren beleidsplan. Door de gehonoreerde waardebon zullen de hiermee verband houdende kosten betaald gaan worden door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Inmiddels is er een intake gesprek geweest waarin de zaken zoals genoemd vertaald zijn naar een plan van aanpak. In dit plan van aanpak staat dat we in de periode van januari tot en met april 2015 nog 4 sessies met de Sesam academie gaan krijgen waarin ze ons gaan helpen met de vormgeving van het beleidsplan.

 

Number of views (3573)

Tags: