Concordia nieuws

Concordia en Armonia gaan samenwerken

Concordia en Armonia gaan samenwerken

Author: Linda Groenewoud/Friday, June 12, 2015/Categories: Nieuws

De Hengelose muziekverenigingen Concordia en Armonia zullen de komende tijd mogelijkheden voor samenwerking gaan verkennen. Young2C, het opleidingsorkest van Concordia wordt met ingang van 1 september 2015 ingebed in de opleidingsstructuur van Armonia.

 

Er wordt onderzocht op welke wijze middelen en faciliteiten slimmer kunnen worden ingezet. Uitgangspunt daarbij is, dat beide verenigingen naast elkaar blijven bestaan, en hun eigen profiel en identiteit behouden. Als eerste stap zullen dus beide verenigingen intensief met elkaar gaan samenwerken op het gebied van de jeugdorkesten.

Beide verenigingen hebben op dit moment hun eigen leerlingenorkesten onder leiding van professionele musici. In de nieuwe samenwerking zullen de huidige dirigenten van de jeugdorkesten van Armonia de directie blijven houden. Met de dirigent van Young2C zijn we in gesprek over een nieuwe rol binnen deze samenwerking. We verwachten daar nog voor de zomervakantie meer duidelijkheid over te kunnen geven. Door het samenvoegen verwachten de verenigingen de muzikale kwaliteit van de orkesten te verhogen en het speelplezier van de jeugdleden van beide verenigingen te vergroten.

Concordia en Armonia hebben altijd geïnvesteerd in het opleiden van (jonge) muzikanten en vinden het van groot belang dat ook in de toekomst de opleiding van muzikanten blijft bestaan. De infrastructuur die Armonia heeft ontwikkeld past het best bij die gedeelde visie. Het Twents Jeugd Harmonie Orkest olv Kimmy Reef (TJHO, ca 80 leden) en het Armonia Studenten Orkest olv Bert Pfeiffer (ASO, ca 40 leden) bieden het hoogste muzikale niveau voor de jeugd. Het Startersorkest (Astor) olv Anne Marie ten Heggeler en het Leerlingenorkest (ALLO) olv Josje Visschedijk vormen daarbij het opleidingstraject voor het TJHO.

Om een goede communicatie en binding tussen de beide verenigingen te borgen zullen de begeleiders van Young2C deel gaan uitmaken van de jeugdorkestcommissie van Armonia en zal er een rechtstreekse lijn zijn tussen de bestuursvertegenwoordigers van beide verenigingen, waarmee tevens de bestuurlijke band wordt vormgegeven. Tevens is afgesproken dat jeugdorkesten tenminste één keer per jaar uitvoeringen zullen verzorgen in zowel Concordia als Armonia verenigingsverband.

Concordia (1893) en Armonia (1896) zijn 2 krachtige muziekverenigingen uit Hengelo, met een gezamenlijke ervaring van meer dan 240 jaar. De volwassenenorkesten hebben ieder hun eigen muzikale profiel: Concordia (onder leiding van Lute Hoekstra) legt zich daarbij toe op de productie van harmoniemuziek in de topklasse en komt uit in de eerste divisie van de landelijke KNMO; Een recent voorbeeld van een Concordia productie is de uitvoering van de Hengelose symfonie Hangi-Lauha van componist Folkert Buis (2014). Armonia (onder leiding van Bert Fransen) heeft zich de afgelopen 20 jaar toegelegd op de uitvoering recente productie Requiem Hotlo (2015) worden genoemd.

 

Number of views (3703)

Tags: